Lamlana

ลำลนา เป็นเจ้าแรกที่นำเอาข้าวแต๋นมาผสมผสานกับหน้าผลไม้อบแห้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่ กรอบ อร่อย และเหนียวหนึบด้วยเนื้อผลไม้แท้ เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และใส่ใจในกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผู้บริโภคเหมือนทำให้คนในครอบครัวได้ทานค่ะ

About us

WE ARE LAMLANA

“ลำลนา” เราคือ คนรุ่นใหม่และเป็นคนเหนือแต้ๆ ที่มีแนวคิดอยากจะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาของเราให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่สำหรับผู้บริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกระดับ ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

click here

Package

Lamlana Chiangmai

เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อย จะเป็นของทานเล่นยามบ่าย รองท้องช่วงเวลาหิว หรือเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ ได้คะ

“ ข้าวแต๋นของเราได้นำมาผ่าน กระบวนการอบ ช่วยให้ข้าวแต๋นมีความกรอบ อร่อย และการอบยังช่วยไล่น้ำมันในข้าวแต๋น ทานแล้วได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพค่ะ ”

ขอขอบคุณ “ผู้บริโภค” ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย รวมถึงช่วยกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ของเรามีบรรจุภัณฑ์หลากหลายแบบ สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง เราพร้อมให้บริการด้วยใจจริงคะ

click here

Products

Lamlana Chiangmai 1st Anniversary

ลำลนา ได้มาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) ทุกผลิตภัณฑ์
ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยพิมพ์คำว่า "ลำลนา" หรือพิมพ์หมายเลข อย. ได้เลยค่ะ
Rice Cracker with Durian Chips

ข้าวแต๋นหน้าทุเรียนกรอบ

Rice Cracker with Dried Longan

ข้าวแต๋นหน้าลำไยอบแห้ง

Rice Cracker with Dried Strawberry

ข้าวแต๋นหน้าสตอเบอร์รี่อบแห้ง

Rice Cracker with Dried Mango

ข้าวแต๋นหน้ามะม่วงอบแห้ง

Rice Cracker with Dried Coconut

ข้าวแต๋นหน้ามะพร้าวอบแห้ง

Rice Cracker with Dried Pineapple

ข้าวแต๋นหน้าสับปะรดอบแห้ง

Rice Cracker Pizza

ข้าวแต๋นหน้าพิซซ่า

Rice Cracker with with Cocoa Almond

ข้าวแต๋นหน้าโกโก้อัลมอนด์

Rice Cracker with Green Tea Almond

ข้าวแต๋นหน้าชาเขียวอัลมอนด์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของลำลนา

Activity

Lamlana Chiangmai

Blog

Lamlana Chiangmai

บันทึกเรื่องราว...ผ่านการร้อยเรียงตัวอักษรในสไลต์ "ลำลนา" เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนาไทย
Rice

21 May 2019.

Rice Cracker

......

Strawberry

......

Coconut

......

Distribution Lamlana :

Central Festival Chiangmai ,
Onenimman Chiangmai,
Maya Chiangmai,
Lannara Shop at Central Kadsuankaew,
Thai-Thai OTOP at Chiangmai International Airport,
Outlet Stores of Kriangkrai Fruit