โดยวันนี้เราได้นำเอาข้าวแต๋นมาผสมผสานกับผลไม้อบแห้งของไทย ได้แก่ สตอเบอร์รี่ มะพร้าว ลำไย มะม่วง สับประรด และวัตถุดิบอื่นๆ ที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองทาน ผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นคือ ความแปลกใหม่ที่นำเอาข้าวแต๋นมาเพิ่มเติมรสชาติด้วยผลไม้อบแห้งโดยผ่านกระบวนการคิดค้นจนได้ส่วนผสมที่ลงตัว กรอบ อร่อย เหนียวหนึบด้วยเนื้อผลไม้แท้ ซึ่งเมื่อทานแล้วจะให้รสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของผลไม้ชนิดนั้นๆ นอกจากนี้ ด้วยกระบวนการผลิตที่นำมาอบในเตาอบจะช่วยให้ข้าวแต๋นมีความกรอบ อร่อย และช่วยลดปริมาณน้ำมันในข้าวแต๋นได้อีกด้วย
Free HTML5 Bootstrap template
           จุดเด่นของ “ลำลนา” คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc.Food Science and Technology) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
           อีกทั้ง ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าไปฝึกงานที่สวนจิตรลดาก่อนสำเร็จการศึกษา และด้วยประสบการณ์การทำงานด้าน R&D (Research and Development) ในบริษัทขนมมานานกว่า 5 ปี
           เราจึงอยากจะนำเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อการคิดค้นพัฒนาสูตรขนมและอาหารของภาคเหนือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่เป็นสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น
Free HTML5 Bootstrap template
Free HTML5 Bootstrap template
           เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะ เพื่อส่งต่อ “ความใส่ใจของเราไปยังผู้บริโภคเหมือนทำให้กับคนในครอบครัวได้ทาน”
           โดยเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและคงความเป็นเอกลักษณ์ของคนล้านนาไว้ ภายใต้แบรนด์ “ลำลนา” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากทุกๆ ท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณจากใจค่ะ
“ใส่ใจในการผลิตที่คำนึงถึงผู้บริโภค เหมือนทำให้คนในครอบครัวทาน”
“พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ”
Free HTML5 Bootstrap template
1. สร้างการรับรู้ในตราสินค้า "ลำลนา" ให้เป็นที่รู้จักและอยู่ในใจผู้บริโภค
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้มีการผสมผสานเพื่อสร้างความแปลกใหม่และมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น
3. สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกช่วงวัย
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและใส่ใจผู้บริโภคเหมือนทำให้คนในครอบครัวได้ทาน
5. กระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่น / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการจ้างบุคลากรในท้องถิ่น
คำว่า " LAMLANA " ประกอบด้วย
L : Lanna Local Wisdom
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
A : All production by heart
      การผลิตทั้งหมดด้วยหัวใจ
M : Masterliness in products
      ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์
L : Local Raw Materials
      วัตถุดิบหลักในท้องถิ่น
A : Amity for everyone
      มีมิตรภาพให้กับทุกๆ คน
N : North of Thailand
      ภาคเหนือของไทย
A : Anywhere with internet
      เข้าถึงได้ทุกที่ด้วยอินเทอร์เน็ต
คนเหนือหรือคนล้านนา บ่ว่าจะอยู่ตี้ใด จังหวัดใด เฮาก็เหมือนพี่เหมือนน้องกั๋น ใช้ภาษา "คำเมือง" ในการอู้จ๋ากั๋น แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่มีความงดงามทางภาษา ซึ่งมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เฮาอยากจะขอฝาก "ลำลนา" ไว้ในใจพี่ๆ น้องๆ โต้ยเน้อเจ้า
"ลำลนา" อยากเชิญชวนทุกๆ ท่านมาลองทานขนมของเรา ซึ่งวัตถุดิบหลักคือ ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน และกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น #มาเที่ยวเชียงใหม่ #นึกถึงของฝาก #นึกถึงลำลนานะค่ะ